HB Apeldoorn | Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn

HB Apeldoorn | Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn

Kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafd zijn

Samen

Op zoek naar een antwoord op iedere vraag rondom hoogbegaafd zijn en intens beleven

Volwassenen

Voor veel hoogbegaafde volwassenen geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren...
Lees meer... "Volwassenen"

Voor scholen

Het Expertisecentrum wil er zijn voor alle hoogbegaafden en hun begeleiders. Wij zijn expert in kennisdeling en zijn er daarmee ook graag voor scholen die onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen gedegen willen vormgeven. Tijdens het telefonisch...
Lees meer... "Voor scholen"

Begeleiding van kinderen

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen,...
Lees meer... "Begeleiding van kinderen"

Voor professionals

Advies en mogelijkheid om te sparren voor professionals die hoogbegaafden begeleiden. Wij zijn altijd bereid om mee te denken over specifieke casuïstiek of in het geval van algemene vragen omtrent de begeleiding van hoogbegaafde kinderen....
Lees meer... "Voor professionals"

Hoogbegaafd in Apeldoorn

“Ik wilde graag een plek maken waar alles rondom hoogbegaafdheid samen kan komen en er gewoon mag zijn.
Een plek voor hoogbegaafden en hun naasten en een plek voor iedereen die meer wil weten over hoogbegaafd zijn en de uitdagingen die dat met zich meebrengt.
Waar kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid kan worden gedeeld en waar een stevige wetenschappelijke basis wordt gecombineerd met een liefdevolle benadering.
Een fijne plek waar betrokken en kwalitatief hoogwaardige coaching en begeleiding wordt gegeven en waar iedereen mag groeien, inclusief ikzelf.

Deze plek noem ik Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn Apeldoorn.
Met expertise en liefde voor alle hoogbegaafden; volwassenen en kinderen.

Samen
Op zoek naar een antwoord op iedere vraag rondom hoogbegaafdheid.

Voel je welkom!”  

drs. Hetty Velthuis, directeur en oprichter Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn Apeldoorn

Volwassenen

Voor veel hoogbegaafde volwassenen geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan anderen of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een een grote hang naar autonomie. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafden soms lastig zijn.

Zij ervaren vaak een grote mate van anders denken en zij voelen zich vaak anders dan andere mensen, waardoor het afstemmen op de omgeving als moeilijk wordt ervaren.

Tijdens onze coaching en begeleiding van hoogbegaafden werken wij samen met u richting een samen vastgesteld doel.

In het intaketraject worden de doelen en het maatwerktraject samen met u vormgegeven. Soms is het doel nog niet duidelijk en zijn de eerste gesprekken puur bedoeld om een doel helder te krijgen en een manier te vinden om dat doel te kunnen bereiken. In de rest van het traject wordt dan samen een pad uitgestippeld om het doel te bereiken. Dit doel kan groot zijn en voor uw gevoel ver weg liggen, bijvoorbeeld een wisseling van baan of loopbaan, maar ook dichterbij liggen als het bijvoorbeeld gaat om makkelijker communiceren met collega’s of leidinggevende.

In voorkomende gevallen begeleiden wij ook graag de werkgever in het omgaan met de hoogbegaafde medewerker.

De begeleiding van hoogbegaafden is altijd maatwerk omdat geen mens, geen situatie en geen doel hetzelfde is. Maatwerk ligt in de werkvormen, in de passende begeleiding, in de lengte en in de frequentie. Alles is mogelijk, binnen het redelijke en in overleg. In de intake spreken we samen af hoe het traject eruit gaat zien.

Opleiding en training

Driedaagse training Train the Professional (in ontwikkeling)

Momenteel ontwikkelen wij een training voor kindercoaches, RT professionals en psychologen, die in hun praktijk te maken krijgen met hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafde kinderen leren niet alleen sneller, zij leren, denken en voelen ook anders dan andere kinderen. Zij hebben daarmee een andere benadering nodig. In de training leer je hoe je tegemoet kunt komen aan de specifieke behoefte van deze kinderen.

Naast een algemene stevige theoretische basis is er ruimte voor maatwerk in de vorm van eigen meegebrachte casuïstiek.

De driedaagse training wordt gegeven in de praktijk aan de Floralaan 19H te Apeldoorn.

Houdt voor meer informatie de site in de gaten of meldt je aan via het contactformulier. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Aanmelding via het contactformulier verplicht je tot niets.

Teamtraining voor scholen

De teamtraining voor scholen is een traject dat volledig op maat wordt vormgegeven voor scholen die meer voor hoogbegaafde leerlingen willen betekenen.

Samen met de school wordt vastgesteld wat de behoefte van het team precies is. Op basis van deze behoefte wordt een maatwerktraject uit verschillende bouwstenen opgebouwd.

Voorbeelden van de bouwstenen zijn: Interactieve teambijeenkomsten, presentaties, voorbeeldlessen op het gebied van signalering van hoogbegaafde kinderen, workshops op basis van eigen casuïstiek, observaties in de klas.

Wilt u weten of Expertisecentrum Hoogbegaafdheid ook uw school naar een hoger niveau kan brengen zodat er in uw school nog beter tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde leerlingen op het gebied van anders leren, anders denken en anders zijn? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Hetty Velthuis of vraag informatie aan via onderstaand contactformulier.

Specialisten en experts

Bij het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Apeldoorn zijn specialisten en experts betrokken.

Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid en Kerntalentenanalist

Hetty Velthuis is directeur en oprichter van Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Apeldoorn

Na haar studie Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij in verschillende functies binnen diverse organisaties gewerkt, meestal als adviseur. Altijd stond hierbij ontwikkeling van mensen centraal.

Hetty ervaart dagelijks dat het werken met hoogbegaafden haar veel energie geeft, dat ze veel plezier beleeft aan het begeleiden van deze doelgroep en dat het haar vaak lukt om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling.  Zij vertrouwt op haar gevoel en inlevingsvermogen en is een sparringpartner op niveau. Hoogbegaafden met een hulpvraag voelen zich door haar gezien en geven regelmatig aan dat er “eindelijk iemand is die hen snapt”. En dat is precies waarvoor zij het doet.

Zij combineert in haar rol als Specialist Hoogbegaafdheid energie en passie voor de doelgroep met gedegen kennis en past wetenschappelijke theorieën , het liefst op een creatieve manier toe in de praktijk.

Daarnaast deelt ze haar kennis graag met leerkrachten, scholen en andere professionals. Dit doet zij sinds 2020 vanuit het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid dat primair is opgericht om kennis te delen en een antwoord te vinden op alle vragen rondom hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid

Hetty Velthuis, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid is opgenomen in het KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid, geregistreerd als jeugd- en gezinswerker bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd en lid van de Verenging ECHA Nederland.


Petra Maas, ECHA Specialist Hoogbegaafdheid en HSP Expert

Petra Maas is als ZZP-er werkzaam binnen het Expertisecentrum.

Petra werkt vanuit haar eigen bedrijf Leef ll Leer.

Sinds 2008 is Petra werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs. Aanvankelijk als groepsleerkracht, later als leerkracht van een interne plusklas.
Persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met bijzondere leerlingen vormen de drijvende kracht achter haar werkzaamheden.

Petra wil inspireren, informeren en interveniëren met als doel meer inzicht in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In het bijzonder als het gaat over kinderen die nog niet laten zien we ze zijn.

Willemijn Koote, Orthopedagoog

Willemijn werkt vanuit haar eigen bedrijf Praktijk Éclore als ZZP-er binnen het expertisecentrum.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met breed onderzoek en het begeleiden van groepen op basis van ACT.