HB Apeldoorn | Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn

Begeleiding van kinderen

Voor veel hoogbegaafde kinderen en jongeren geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan andere kinderen in de klas of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een een grote hang naar autonomie. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafde kinderen en jongeren soms lastig zijn.

Zij ervaren vaak een grote mate van anders denken en zij voelen zich vaak anders dan andere mensen. Dit kan al op zeer jonge leeftijd het geval zijn, waardoor het afstemmen op de omgeving al op jonge leeftijd als moeilijk wordt ervaren.

Tijdens onze coaching en begeleiding van hoogbegaafde kinderen werken wij samen met het kind richting een samen met kind en ouders vastgesteld doel. Het is altijd de bedoeling dat het kind na een periode van coaching weer zelf verder kan. Samen met de ouders. Een begeleidingstraject is dan ook altijd tijdelijk.

In het standaard intaketraject worden de doelen en het maatwerktraject samen met ouders en kind vormgegeven.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is altijd maatwerk omdat geen kind, geen situatie en geen doel hetzelfde is. Maatwerk ligt in de werkvormen, in de passende begeleiding, in de lengte en in de frequentie. Alles is mogelijk, binnen het redelijke en in overleg. In de intakeprocedure spreken we samen af hoe het traject eruit gaat zien.

Wij gaan ook graag mee naar school om alle betrokken professionals te betrekken bij de begeleiding van het kind. Leerkrachten hebben vaak een goede kijk op wat het kind nodig heeft en wij halen dan ook graag informatie. Daarnaast wisselen wij graag ervaringen uit als wij in het traject merken wat werkt voor het kind. Wij doen het graag samen, met het kind, met u als ouders én met de leerkracht op school.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders vanuit de Jeugdwet vindt plaats vanuit Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn. Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn is onderdeel van het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Apeldoorn.

Praktijk voor Begaafdheid Apeldoorn heeft een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn.

Indien u in Apeldoorn woont, kan de behandeling of begeleiding van uw hoogbegaafde kind na verwijzing door het CJG of de huisarts worden vergoed. Dit geldt voor begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen kan binnen de Praktijk voor Begaafdheid plaatsvinden in de peergroup en individueel.

Klik hier om naar de site te gaan voor meer informatie.