HB Apeldoorn | Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn

Succesvol Intelligent Zijn

Hoe voelt het als je in je hoofd een zandkasteel kunt ontwerpen en je het met alle details helemaal voor je ziet, maar je krijgt geen ontwerp op papier, laat staan een écht zandkasteel uit je handen?


In de praktijk merken wij dat veel hoogbegaafde kinderen vooral hun analytische intelligentie ontwikkelen. Ook veel extra werk op school ligt op dit vlak.

Om succesvol te kunnen zijn is volgens de theorie van Sternberg echter een evenwichtige verdeling tussen Analytische, Creatieve en Praktische intelligentie noodzakelijk.

Bovendien is het om jezelf goed in je vel te voelen belangrijk om balans te voelen tussen wat jij kunt, wat je kunt bedenken en de daarbij passende prestatie te kunnen leveren.

Dat is waar het programma Succesvol Intelligent Zijn voor bedoeld is.

Training Zelfregulerend Leren

Binnen het programma Succesvol Intelligent Zijn bieden wij de training Zelfregulerend Leren aan.

Deze training is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Zelfregulerend Leren gaat verder dan leren leren en dieper dan het ontwikkelen van executieve vaardigheden. Het gaat om zélf aan het stuur zitten van jouw eigen leerproces. En dit is niet alleen belangrijk op school, maar in alle facetten in je leven waar je te maken krijgt met leermomenten en tegenslagen.

Hoe neem je nou zélf de regie over jouw leerproces? En als je dan weet wát je moet doen, weet je dan ook hóe?

En hoe zit dat met jouw motivatie? Wij helpen jou graag om dit te ontdekken!

De training wordt binnen het Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn verzorgd door Marlies Chang en Petra Maas, beiden ECHA Specialist Hoogbegaafdheid met de nodige vlieguren in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Basis voor de training is het boek “Reisgids zelfregulerend leren” van Mirjam Zwaan. Het werkboek is inbegrepen bij de training en wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Opbouw van de training

De training Zelfregulerend Leren bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten en een afsluitend gesprek met ouders.

In de 1e bijeenkomst wordt een nulmeting gedaan om te bepalen waar de leerbehoefte van de verschillende kinderen ligt.

In de 8e week vindt een kort eindgesprek plaats met de ouders, waarin de groei wordt besproken en eventuele tips voor verdere begeleiding kunnen worden gegeven.

Een groep bestaat uit minimaal zes en maximaal 8 kinderen.

Data en locatie

De training voor 2023 wordt nog gepland. De data zullen hieronder worden weergegeven.

Aanmelden

Aanmelden voor deze training kan door een mail te sturen naar info@hbapeldoorn.nl.

Ook voor meer informatie of om even te overleggen of deze training passend is voor uw kind, kunt u natuurlijk een mail sturen.

De kosten

De kosten voor de training Zelfregulerend Leren bedragen € 495,- per persoon inclusief werkboek.

De kosten worden vooraf gefactureerd en deelname is definitief als de betaling binnen is.