Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Apeldoorn

Heeft u een klacht?

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om uw kind en u goed te begeleiden en te adviseren. Maar omdat we allemaal mensen zijn en dus een fout kunnen maken, zijn wij via Stichting Adiona aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De eerste stap richting de oplossing is natuurlijk om samen in gesprek te gaan. In de meeste gevallen zullen wij er samen uitkomen. Van onze kant zullen we daar altijd ons uiterste best voor doen.

Mochten we er samen onverhoeds niet uitkomen, vindt u hieronder de klachtenprocedure van Adiona.

  1. Als kindercoach of kinderyogadocent zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
  2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.
  3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris die door stichting Adiona wordt beschikbaar gesteld. Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

De onafhankelijk klachtenfunctionaris is bereikbaar via het telefoonnummer: 06-48445538 of het e-mail adres: bemiddeling@quasir.nl.

Download hier de folder van de Stichting Zorggeschil .