Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn Apeldoorn

Volwassenen

Voor veel hoogbegaafde volwassenen geldt dat zij op sommige momenten in hun leven coaching of begeleiding nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat zij de wereld anders ervaren dan gemiddelde andere mensen, intenser reageren op prikkels, heftiger emoties ervaren, op een andere manier leren dan anderen of omdat ze vastlopen in perfectionisme of een een grote hang naar autonomie. Ook communicatie met andere mensen kan voor hoogbegaafden soms lastig zijn.

Zij ervaren vaak een grote mate van anders denken en zij voelen zich vaak anders dan andere mensen, waardoor het afstemmen op de omgeving als moeilijk wordt ervaren.

Tijdens onze coaching en begeleiding van hoogbegaafden werken wij samen met u richting een samen vastgesteld doel.

In het intaketraject worden de doelen en het maatwerktraject samen met u vormgegeven. Soms is het doel nog niet duidelijk en zijn de eerste gesprekken puur bedoeld om een doel helder te krijgen en een manier te vinden om dat doel te kunnen bereiken. In de rest van het traject wordt dan samen een pad uitgestippeld om het doel te bereiken. Dit doel kan groot zijn en voor uw gevoel ver weg liggen, bijvoorbeeld een wisseling van baan of loopbaan, maar ook dichterbij liggen als het bijvoorbeeld gaat om makkelijker communiceren met collega’s of leidinggevende.

In voorkomende gevallen begeleiden wij ook graag de werkgever in het omgaan met de hoogbegaafde medewerker.

De begeleiding van hoogbegaafden is altijd maatwerk omdat geen mens, geen situatie en geen doel hetzelfde is. Maatwerk ligt in de werkvormen, in de passende begeleiding, in de lengte en in de frequentie. Alles is mogelijk, binnen het redelijke en in overleg. In de intake spreken we samen af hoe het traject eruit gaat zien.