Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn Apeldoorn

Een afspraak maken


Jeugd

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u hieronder kiezen voor het type afspraak dat u wilt maken.

Wilt u eerst een kennismakingsgesprek of kiest u ervoor om alvast alle afspraken voor de intake in te plannen?

Wilt u in dat laatste geval rekening houden met de volgorde van de afspraken zoals toegelicht?

Jeugdzorg

U kunt alleen een afspraak voor Jeugdzorg maken indien u bent doorverwezen en er door het CJG een beschikking is afgegeven.

Alleen dan worden de afspraken vergoed.

Meer informatie over begeleiding vanuit de Jeugdzorg, vindt u hier.

Particulier

Is er geen beschikking afgegeven dan worden de afspraken niet vergoed onder de jeugdwet en derhalve bij ouders in rekening gebracht.

Hier vindt u informatie over de tarieven.Intakeprocedure

Voor de intakeprocedure voor kinderen dient u 3 gesprekken in te plannen. De intakeprocedure geldt zowel voor het adviestraject als voor de Jeugdzorg.

De intakeprocedure begint altijd met het kennismakingsgesprek en eindigt altijd met het afstemmingsgesprek. Alle afspraken zijn met Hetty Velthuis.

Plant u svp de eerste twee gesprekken in. Na de observatie in de peergroup vindt het afstemmingsgesprek plaats.

  • Een kennismakingsgesprek voor alleen ouders
  • Een intakegesprek voor alleen uw kind
  • Een observatie in de peergoup
  • Een afstemmingsgesprek voor alleen ouders

Kalender

Laden...