HB Apeldoorn | Expertisecentrum Hoogbegaafd Zijn

Agenda

Activiteiten in het najaar voor ouders

Na de vakantie is het weer even tijd voor jullie!

Vanuit mijn praktijk verzorgen wij brede begeleiding voor hoogbegaafde kind(eren). Wij kijken daarbij wat nodig is voor het kind zelf, wat er nodig is op school en wat er nodig is thuis.

De kinderen krijgen begeleiding in de peergroup en/of individueel, er is advies op school en daarnaast moeten jullie als ouders aan de slag om hoogbegaafd ouderschap te implementeren. 

Het is vaak voor ouders van hoogbegaafde kinderen hard werken.

Het is volgens ons daarom weer tijd om nu even voor jullie te zorgen.

We gaan dat doen met kennisuitbreiding in twee ouderavonden in september. Naast de theorie is er natuurlijk ook tijd om even samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen. En daarnaast is er een intensievere peergroup voor ouders.

Het verdient aanbeveling om beide oudertrainingen in combinatie te volgen. De eerste geeft vooral veel kennis over hoogbegaafd zijn en met de tweede kun je meteen aan de slag. Mocht het niet lukken om aan beide trainingen deel te nemen, dan kun je je natuurlijk voor een van de twee aanmelden.

Deze avonden zijn speciaal voor ouders van kinderen die begeleid worden onder de jeugdwet, vallen onder de ouderbegeleiding en deelname wordt dan ook vergoed. Aanmelden via hettyvelthuis@hbapeldoorn.nl

Een brede blik op hoogbegaafdheid 

Graag deelt Hetty Velthuis met jullie verdiepende kennis en inzichten en onze ervaringen op het gebied van hoogbegaafdheid en intensiteit van (be)leven.

Wat is hoogbegaafdheid precies? Wat hebben verschillende kinderen met verschillende profielen eigenlijk nodig? Wat is hoogbegaafd Zijn en intens beleven en hoe kun je je kind begeleiden op dit vlak? Hoe kun je hoogbegaafd ouderschap vormgeven? Wat is het belang van peers voor de ontwikkeling van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid? 

Op deze en op al jullie andere vragen zal zij zo goed mogelijk antwoord geven tijdens deze bijeenkomst.

De bijeenkomst is op dinsdag 5 september aan de Floralaan 19H van 20.00 tot 21.30 uur, uitloop tot 22.00 uur

Help je kind om succesvol intelligent te zijn 

In de praktijk merken wij dat veel hoogbegaafde kinderen vooral hun analytische intelligentie ontwikkelen. Ook veel extra werk op school ligt op dit vlak.

Om succesvol te kunnen zijn is volgens de theorie van Sternberg (2002) echter een evenwichtige verdeling tussen Analytische, Creatieve en Praktische intelligentie noodzakelijk.

Bovendien is het om jezelf goed in je vel te voelen belangrijk om balans te voelen tussen wat jij kunt, wat je kunt bedenken en de daarbij passende prestatie te kunnen leveren.

In deze training die Petra Maas en Hetty Velthuis samen verzorgen leer je hoe je je kind hierbij kunt helpen.

De bijeenkomst is op dinsdag 19 september aan de Floralaan 19H van 20.00 tot 21.30 uur, uitloop tot 22.00 uur

Peergroup voor ouders

Op veler verzoek zal er naast bovengenoemde algemene bijeenkomsten ook een intensievere oudergespreksgroep plaatsvinden, de peergroup voor ouders.

Deze groep van maximaal 6 ouderparen zal dit najaar in totaal 4 keer bij elkaar komen om samen verdiepend bezig te zijn rondom verschillende thema’s rondom hoogbegaafd ouderschap. We merken dat veel ouders het prettig vinden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

De basis van deze gespreksgroep ligt in de aanpak van Peers4Parents waar ik al enkele jaren facilitator van ben.

De data/tijden hiervan zijn: dinsdagen 12 september, 26 september, 24 oktober en 7 november van 20.00 tot 21.30 uur aan de Floralaan 19H.